RESTRUKTURYZACJE:

JAN ŚWIĆ - postępowanie sanacyjne IX GRs 2/17

NAVIMOR-INVEST S.A. - postępowanie układowe VI GRp 7/17 - umorzone

ANDRZEJ RYCERZ IX GRp 10/17 - przyspieszone postępowanie układowe

UPADŁOŚCI:

.

POLSKIE NAGRANIA sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej sygn. akt X GUp 25/13- przedsiębiorstwo zostało sprzedane. Nabywca Warner Music Poland.Archiwizacja dokumentacji.

KLINIKA NZOZ sp.z o.o. IX GUp 10/14 - przedsiębiorstwo medyczne. Do zbycia sprzęt medyczny i inne ruchomości.

Waldemar Pachucki IX GU 12/15 ''of'' - upadłość konsumencka. Do sprzedania udziały w nieruchomości.

EKO-TREND sp.z o.o. IX GUp 108/16 - branża szwalnicza, do sprzedania przedsiębiorstwo.

AMIS sp.z o.o. X GUp 820/16 - branża poligraficzna, nowoczesne magazyny i maszyny poligraficzne.

Jarosław Bandura X GUp 336/17 - osoba fizyczna

Ewa Mazur IX GUp 47/17 - osoba fizyczna

PHOENIX TECHNOLOGIES sp. z o.o. - X GUp 515/17 - końcowa faza postępowania

RED CARPET sp. z o.o. X GUp 604/17 - do sprzedania prawa producenckie do ujęć reklamówek filmowych

FUTURA - G.M. sp. z o.o. X GUp 496/18 -  początkowa faza postępowania

 

 


ARCHIWUM UPADŁOŚCI


EXPERTER sp.z o.o. w upadłości likwidacyjnej sygn. akt X GUp 35/10 - Postępowanie  umorzone.

DEEP BLUE BIOMETRICS sp.z o.o. w upadłości likwidacyjnej sygn.akt X GUp 4/10 - Postępowanie zakończone. Archiwizacja CBA.

RED ROOM sp. z o.o. sygn.akt X GUp 13/10 - Postępowanie zakończone. Archiwizacja CBA.

AKSA POLSKA sp.z o.o. w upadłości likwidacyjnej sygn. akt X GUp 69/09 -  Postępowanie zakończone. Archiwizacja CBA.

UNIVERSAL S.A.  sygn.akt X GU 68/06 -Postępowanie zakończone. Archiwizacja MEBIS.

JOLEXIS sp.z o.o. sygn.akt X GUp 16/09 -   Postępowanie zakończone. Archiwizacja CBA.

RABAR-BAR A.Tyburek, J.Abramowski sp.z j IX GUp 3/12 - Postępowanie zakończone.

CTM POLSKA sp.z o.o.  X GUp 111/12 - Postępowanie umorzone.

ŚWIDNIK TRADE sp.z o.o. w upadłości likwidacyjnej syng. akt IX GUp 93/11 -Postępowanie umorzone.

IONA HOMES sp.z o.o. Sp.k. X GUp 42/12 - Postępowanie zakończone. Archiwizacja CBA.

MŁYN ZBOŻOWY GGD Małgorzata i Arkadiusz Gajosz, Jacek Dubiel Spółka Jawna w upadłości likwidacyjnej w Szczebrzeszynie, V GUp 1/10, postępowanie zakończone. Archiwizacja CBA.

Betterware Poland Limited X Gup 46/12 - Postępowanie zakończone. Archiwizacja CBA.

PUH DAKRO Dariusz Kroczyński w upadłości likwidacyjnej sygn. akt XVIII GUp 32/09 - Postępowanie zakończone. Archiwizacja MEBIS.

RATON POLSKA sp.z o.o.X GUp 16/14 - zakończone.

Fabryka Mebli Poznańscy sp.z o.o. w upadłości likwidacyjnej. sygn.akt V GUp 2/09 - Postępowanie zakończone Archiwizacja CBA.

Feliksa Olczak prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Olczak Zakład Kamieniarski w Lublinie IX GUp 8/12 - zakończone

INWEST - PLAN sp. z o.o. IX GUp 16/13 - zakończone Archiwizacja MEBIS.

CEZAR 10 S.A. X GUp 94/15 - zakończone Archiwizacja CBA.

VENA Sp.z o.o. X GUp 410/16 - zakończone Archiwizacja MEBIS.

Emil Kloc  IX GUp 22/17 "of" - osoba fizyczna - umorzone

Mariusz Baraniak X GUp 434/17 -osoba fizyczna

AMEDS Centrum sp.z o.o. X GUp 112/14 - zakończone Archiwizacja MEBIS.

 


Ankieta strony inlex.pl

Czy podoba ci się strona?
 
Naszą witrynę przegląda teraz 7 gości 
Syndyk sprzeda z wolnej ręki roszczenie o przeniesienie własności!!!
 

Syndyk masy upadłości FUTURA G.M. sp.  z o.o. w likwidacji w upadłości, ogłasza o sprzedaży z wolnej ręki roszczenia o przeniesienie własności prawa użytkowania wieczystego działek opisanych w KW WA1G/00050357/0, położonych w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Sienkiewicza 35 , przysługującego masie upadłości na podstawie Art. 231§1 Kodeksu Cywilnego od Rolniczo-Handlowa Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Grodzisku Mazowieckim,  wynikającego z tytułu poniesionych nakładów na nieruchomości objętej KW WA1G/00050357/0. Minimalna cena sprzedaży roszczenia wynosi 2 664 000 zł (dwa miliony sześćset sześćdziesiąt cztery tysiące) + podatek od towarów i usług. Pisemne oferty proszę przesyłać do dnia 7 czerwca 2019r. na adres kancelarii syndyka - Kancelaria Prawnicza INLEX Jerzy Sławek 20-337 Lublin, ul. Pogodna 36/11. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej syndyka www.inlex.pl oraz można je uzyskać telefonicznie pod numerem + 22 10 10 225

Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Pobierz plik (Grodzisk-Sienkiewicza-35-makłady.pdf)Wycena roszczenia - wartość nakładów 14760 Kb
Pobierz plik (wycena gruntu sienkiewicza.pdf)wycena gruntu sienkiewicza.pdf 6838 Kb
 
KONKURS OFERT NIERUCHOMOŚĆ BIZNESOWA!
 

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że Przedmiotem sprzedaży w trybie wyboru najkorzystniejszej oferty  jest opisane w Księdze Wieczystej nr. KW LU1U/00048921/9, prawo własności czterech działek gruntowych (2235/10; 2235/12; 2235/13; 2235/14) o łącznej powierzchni 7,5011 ha, zabudowanych budowlami oraz  budynkami o przeznaczeniu produkcyjno – przemysłowym oraz biurowo mieszkalnym, położonych w miejscowości Jedlanka, gmina Stoczek Łukowski, powiat łukowski woj. lubelskie. Przedmiot sprzedaży jest szczegółowo opisany w wycenie, sporządzonej przez Biegłego Sądu Okręgowego rzeczoznawcę majątkowego Barbarę Budzyńską - Korulczyk  tj. opisie i oszacowaniu z dnia 8 lutego 2018r. Minimalna cena ofertowa nieruchomości wynosi 13 000 000,00 zł (trzynaście milionów złotych) i nie zawiera podatku od towarów i usług.

Warunkiem rozpatrzenia oferty jest złożenie jej w formie pisemnej w terminie do godziny 16:00 do dnia 22 lutego 2019 r. Oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie, zaadresowanej w sposób następujący: syndyk masy upadłości Jerzy Sławek  ul. Pogodna 36/11; 20-337 Lublin ; z dopiskiem „Sygn. akt  X GUp 820/16 – oferta na zakup nieruchomości AMIS – nie otwierać!”. Warunkiem rozpatrzenia oferty jest również uiszczenie wadium w wysokości 1 000 000,00 zł (jeden milion złotych). Wadium winno być uiszczone najpóźniej w dniu 25 lutego 2019r, na następujący rachunek: AMIS sp. z o.o. w upadłości, prowadzony przez ALIOR BANK S.A. pod numerem 33-2490-0005-0000-4530-1956-2157, a dowód wpłaty wadium winien być załączony do oferty lub okazany podczas posiedzenia Rady Wierzycieli – w dniu 26 lutego 2019r. o godz. 11:00 w siedzibie Banku Spółdzielczego w Białej Rawskiej, ul. Jana Pawła II 38, 96-230 Biała Rawska na które to posiedzenie zaprasza się oferentów. Opis i oszacowanie nieruchomości jest dostępne w biurze syndyka u. Pogodna 36/11 w Lublinie (tel. 81 479 45 53), od poniedziałku do piątku, w godzinach 9.00 – 16.00  oraz na stronie internetowej syndyka www.inlex.pl gdzie znajduje się również regulamin konkursu ofert.

Dodatkowe informacje nr. tel. 600 418 844,  81 479 45 53 lub Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

https://youtu.be/mloj06Em2wg

 

 
Zarządca sanacyjny sprzeda atrakcyjna nieruchomość w Zamościu!
 

Oferujemy na sprzedaż:

Nieruchomość gruntowa zabudowana / komercyjna / położona przy ul. Kilińskiego nr 86 , 22-400 Zamość .Prawo własności działki gruntu nr ewid.135/11 o pow.0.5193 haz obrębu 1 Miasto Zamość z naniesieniami o łącznej pow. uż.1754.02 m2 w tym:

►budynek administracyjno , handlowo magazynowy w zabudowie  wolnostojącej ,  murowany, parterowo piętrowy , nie podpiwniczony , o parametrach : pow. zab. 981.8 m2, pow. uż.1065.5 m2, kub.7364.2 m3. Obiekt wybudowany w 1976 r zmodernizowany w 2008 r .

►budynek magazynowo usługowy w zabudowie  wolnostojącej ,  konstrukcji stalowej szkieletowej , parterowy nie podpiwniczony  o parametrach : pow. zab.705.62  m2, pow.uż.688.52 m2,  kub.4 904 m3, obiekt wybudowany w 2003 r .

►pozostałe naniesienia :

-przyłącze energetyczne eANN ,

-przyłącze wodociągowe Ø 50 mm,

-przyłącze kanalizacyjne Ø 150 mm  i sieć  Ø 200 mm ,

-kanalizacja deszczowa  Ø 150 mm,

-przyłącze gazowe Ø 20 mm,

-przyłącze telefoniczne ,

-oświetlenie terenu słupowe,

-system monitoringu terenu i wnętrza kamerami przemysłowymi ,

-utwardzenie ciągów pieszo jezdnych kostką euro brukową 2 550 m2 .

Nieruchomość posiada prowadzoną przez VI Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Zamościu księgę wieczystą KW nr ZA1Z /00076515/2 . Sprzedaż ze skutkiem egzekucyjnym - bez obciążeń hipotecznych. Regulamin konkursu ofert w załączeniu.

Cena minimalna :     2 340 000 zł netto.

Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Pobierz plik (operat Zamosc luty 2018 bez wymusz.pdf)operat Zamosc luty 2018 bez wymusz.pdf 15190 Kb
Pobierz plik (regulamin.pdf)regulamin.pdf 183 Kb
 
Zarządca sanacyjny sprzeda elewator w Łaszczowie!
 

Oferujemy na sprzedaż w Łaszczowie: Nieruchomość gruntowa zabudowana typu komercyjnego , położona ul. Kardynała Wyszyńskiego nr 48 , 22-600 Łaszczów . Prawo użytkowania wieczystego / do 5 grudnia 2089 r / działek gruntu nr ewid. 116/1,nr ewid.116/2 , nr ewid.118/1 ,nr.ewid.119/1 z obrębu 9 Łaszczów o pow. łącznej 0.8174 ha . Naniesienia o łącznej pow. uż. 2 216.2 m2 w tym :

-budynek magazynowo biurowy w zabudowie  wolnostojącej ,  murowany , parterowy , nie podpiwniczony  o pow. uż. 1 953.0 m2 w tym : część socjalno biurowa 112.0 m2 , magazyn sklepu i środków ochrony roślin 165.0 m2 , magazyn wielofunkcyjny 716.0 m2 , magazyn ziarna 960.0 m2. Obiekt wybudowany w 1970 r zmodernizowany w 2007 r .

-waga samochodowa ( WS 50 ) z wagownią o pow. uż. 25.2 m2 ,

-wiata rozładunkowa o pow. uż. 134.5 m2 ,

-wiata czyszczalni / FWK 70 / o pow. uż. 42.7 m2 ,

-wiata magazynu paliw o pow. uż. 60.8 m2 .

Pozostałe naniesienia : silosy zbożowe : 10 szt o V = 250 ton/szt ; wiata ekspedycyjna / zadaszenie / o pow. zab. 60 m2 / ; suszarnia ziarna : M-816 z wiatą pieca o pow. 36 m2;stalowa wieża operacyjna h = 22 m ; bezodpływowy zbiornik ścieków sanitarnych V = 7.5 m3 ; przyłącze kanalizacyjne Ø 160 mm ; dół chłonny wód opadowych V= 63 m3 ; przyłącze energetyczne : kablowe ze stacji transformatorowej 15/0.4 kV Podhajce PZZ ; przyłącze wodociągowe i p.poż. Ø40 mm , Ø 125 mm PE, hydranty p.poż DN 80 ; przyłącze telefoniczne ; oświetlenie terenu słupowe ; system monitoringu  terenu i wnętrza obiektów  kamerami przemysłowymi ; utwardzenie: ciągów pieszo jezdnych kostką euro brukową ; ogrodzenie :frontowe stalowe na cokole spawane z kształtowników i 2  bramami  stalowymi  , boczne i tylne z płyt żelbetowych na słupkach  żelbetowych  na cokole

Księga wieczysta . Nieruchomość posiada prowadzoną przez VI Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tomaszowie Lubelskim  księgę wieczystą KW nr ZA1T /00007780/2  - sprzedaż ze skutkiem egzekucyjnym z wygaśnięciem hipotek!!!!

Cena minimalna 3 997 000 zł netto, w załączeniu regulamin konkursu ofert.


 

Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Pobierz plik (Operat Łaszczów luty 2018 bez wymusz.pdf)Operat Łaszczów luty 2018 bez wymusz.pdf 26530 Kb
Pobierz plik (regulamin.pdf)regulamin.pdf 183 Kb
 
Syndyk sprzeda wierzytelności i prawa
 

Syndyk masy upadłości EKO-TREND sp. z o.o. w upadłości, sprzeda z wolnej ręki następujące prawa:

I. Prawa do nakładów poniesionych na opracowanie warunków przyłącza farmy fotowoltaicznej, ujęte w Rubryce 5, pod pozycja P2 w spisie inwentarza, za cenę nie niższą niż 50 000 zł + podatek od towarów i usług wg. stawki 23%.

II.   Wierzytelność od Tomasza Kozika, ujęta w spisie  należności na kwotę 50 000,00 zł , za kwotę 40 000,00 (czterdzieści tysięcy złotych).

Należności są udokumentowane jedynie zapisami w księgach rachunkowych z wyjątkiem należności Tomasza Kozik, która posiada tytuł egzekucyjny i zabezpieczenie hipoteczne na KW RA1Z/00037177/9.

Oferty wraz cenami sprzedaży należy składać pocztą na adres kancelarii syndyka w Lublinie: syndyk masy upadłości EKO-TREND sp. z o.o. ul. Pogodna 36/11, 20-337 Lublin.

 

 
Syndyk sprzeda ruchomości - urządzenia i aparatura medyczna!
 

Syndyk Masy Upadłości NZOZ „KLINIKA” Sp. z o.o. w Nałęczowie, sprzeda z wolnej ręki, w drodze wyboru najkorzystniejszej oferty, ruchomości w postaci urządzeń i aparatury medycznej.

Wykaz  urządzeń  i aparatury medycznej do sprzedaży , dostępne są  na stronie syndyka www.inlex.pl oraz  w postaci elektronicznej (mailem zwrotnym), po przesłaniu przez osoby zainteresowane zakupem  zapytania na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Pobierz plik (Ruchomosci klinika na 08.2018.pdf)Ruchomosci klinika na 08.2018.pdf 261 Kb
 
Syndyk sprzeda z wolnej ręki!!!
 

Informuję, że postanowieniem Sędziego – komisarza z dnia 12 lipca 2018r. uzyskałem zgodę na sprzedaż z wolnej ręki pakietu praw majątkowych przysługujących masie upadłości RED CARPET Sp. z o.o., do  ujęć filmowych następujących produkcji reklamowych:


1 „Taka Kasa" nr produkcji 001/2007, reklama produktu Nestle - Winiary,

2 „Pasek" nr produkcji 016/2007, reklama produktu Nestle - Winiary,

3 „Sonda", nr produkcji 039/2007, reklama produktu Nestle - Winiary,

4 „Pomysł Zawsze Obecny", nr produkcji 040/2007, reklama produktu Nestle - Winiary,

5 „Cicho", nr produkcji 040/2007, reklama produktu Nestle - Winiary,

Więcej…
 
Udział 3/10 w nieruchomości - domu mieszkalnym!
 

Syndyk masy upadłości sprzeda udział 3/10 w nieruchomości - domu mieszkalnym, położonym w miejscowości Zabiele gm. Radzyń Podlaski. Nieruchomość szczegółowo jest opisana w załączonych do ogłoszenia operatach szacunkowych, zamieszczonych na stronie internetowej syndyka www.inlex.pl  . Cena za 3/10 udziałów winna być nie niższa niż  20 000 zł. Oferty proszę składać w kancelarii syndyka  do dnia 27.10.2017r. do godziny 12:00.

 
Maszyny poligraficzne i inne ruchomości AMIS
 
Stół zabiegowy do Ramienia C - OKAZJA!!
 

Syndyk masy upadłości „KLINIKA” NZOZ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Nałęczowie, sprzeda:

Stół zabiegowy EURPCOLOMBUS ALIEN CT  do ramienia C. CARDIX Manta 915 za cenę nie niższa niż 10 000 zł netto.

Urządzenia są obecnie zdemontowane i nieużywane. Można je oglądać po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu pod nr tel. 600 418 844 lub 81 479 45 53. Oferty proszę składać oferty w kancelarii syndyka ul. Pogodna 36/11 w Lublinie.  W tym samym dniu o 13:05 odbędzie się otwarcie ofert z możliwością udziału oferentów. Wybrana zostanie oferta najwyższa. Zapłata za urządzenia nastąpi w dniu wydania urządzenia, nie później niż w terminie 14 dni od wyboru oferty, przed jego wydaniem.

 
Stan Postępowania NZOZ KLINIKA sp.z o.o.
 

1. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości.

2. Lista wierzytelności.

3. Dzierżawa zorganizowane części przedsiębiorstwa w Nałęczowie

4. Sprzedaż Zespołu ruchomości w Rykach - dokonana

5. Sprzedaż innych ruchomości wchodzących w skład masy upadłości zlokalizowanych w Nałęczowie.

6. Przygotowanie odrebnego i częściowego planu podziału (podział w 2017)