RESTRUKTURYZACJE:

JAN ŚWIĆ - postępowanie sanacyjne IX GRs 2/17

NAVIMOR-INVEST S.A. - postępowanie układowe VI GRp 7/17 - umorzone

ANDRZEJ RYCERZ IX GRp 10/17 - przyspieszone postępowanie układowe

UPADŁOŚCI:

.

POLSKIE NAGRANIA sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej sygn. akt X GUp 25/13- przedsiębiorstwo zostało sprzedane. Nabywca Warner Music Poland.Archiwizacja dokumentacji.

KLINIKA NZOZ sp.z o.o. IX GUp 10/14 - przedsiębiorstwo medyczne. Do zbycia sprzęt medyczny i inne ruchomości.

Waldemar Pachucki IX GU 12/15 ''of'' - upadłość konsumencka. Do sprzedania udziały w nieruchomości.

EKO-TREND sp.z o.o. IX GUp 108/16 - branża szwalnicza, do sprzedania przedsiębiorstwo.

AMIS sp.z o.o. X GUp 820/16 - branża poligraficzna, nowoczesne magazyny i maszyny poligraficzne.

Jarosław Bandura X GUp 336/17 - osoba fizyczna

Ewa Mazur IX GUp 47/17 - osoba fizyczna

PHOENIX TECHNOLOGIES sp. z o.o. - X GUp 515/17 - końcowa faza postępowania

RED CARPET sp. z o.o. X GUp 604/17 - do sprzedania prawa producenckie do ujęć reklamówek filmowych

FUTURA - G.M. sp. z o.o. X GUp 496/18 -  początkowa faza postępowania

 

 


ARCHIWUM UPADŁOŚCI


EXPERTER sp.z o.o. w upadłości likwidacyjnej sygn. akt X GUp 35/10 - Postępowanie  umorzone.

DEEP BLUE BIOMETRICS sp.z o.o. w upadłości likwidacyjnej sygn.akt X GUp 4/10 - Postępowanie zakończone. Archiwizacja CBA.

RED ROOM sp. z o.o. sygn.akt X GUp 13/10 - Postępowanie zakończone. Archiwizacja CBA.

AKSA POLSKA sp.z o.o. w upadłości likwidacyjnej sygn. akt X GUp 69/09 -  Postępowanie zakończone. Archiwizacja CBA.

UNIVERSAL S.A.  sygn.akt X GU 68/06 -Postępowanie zakończone. Archiwizacja MEBIS.

JOLEXIS sp.z o.o. sygn.akt X GUp 16/09 -   Postępowanie zakończone. Archiwizacja CBA.

RABAR-BAR A.Tyburek, J.Abramowski sp.z j IX GUp 3/12 - Postępowanie zakończone.

CTM POLSKA sp.z o.o.  X GUp 111/12 - Postępowanie umorzone.

ŚWIDNIK TRADE sp.z o.o. w upadłości likwidacyjnej syng. akt IX GUp 93/11 -Postępowanie umorzone.

IONA HOMES sp.z o.o. Sp.k. X GUp 42/12 - Postępowanie zakończone. Archiwizacja CBA.

MŁYN ZBOŻOWY GGD Małgorzata i Arkadiusz Gajosz, Jacek Dubiel Spółka Jawna w upadłości likwidacyjnej w Szczebrzeszynie, V GUp 1/10, postępowanie zakończone. Archiwizacja CBA.

Betterware Poland Limited X Gup 46/12 - Postępowanie zakończone. Archiwizacja CBA.

PUH DAKRO Dariusz Kroczyński w upadłości likwidacyjnej sygn. akt XVIII GUp 32/09 - Postępowanie zakończone. Archiwizacja MEBIS.

RATON POLSKA sp.z o.o.X GUp 16/14 - zakończone.

Fabryka Mebli Poznańscy sp.z o.o. w upadłości likwidacyjnej. sygn.akt V GUp 2/09 - Postępowanie zakończone Archiwizacja CBA.

Feliksa Olczak prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Olczak Zakład Kamieniarski w Lublinie IX GUp 8/12 - zakończone

INWEST - PLAN sp. z o.o. IX GUp 16/13 - zakończone Archiwizacja MEBIS.

CEZAR 10 S.A. X GUp 94/15 - zakończone Archiwizacja CBA.

VENA Sp.z o.o. X GUp 410/16 - zakończone Archiwizacja MEBIS.

Emil Kloc  IX GUp 22/17 "of" - osoba fizyczna - umorzone

Mariusz Baraniak X GUp 434/17 -osoba fizyczna

AMEDS Centrum sp.z o.o. X GUp 112/14 - zakończone Archiwizacja MEBIS.

 


Ankieta strony inlex.pl

Czy podoba ci się strona?
 
Naszą witrynę przegląda teraz 7 gości 
Zarządca sanacyjny sprzeda atrakcyjna nieruchomość w Zamościu!
 

Oferujemy na sprzedaż:

Nieruchomość gruntowa zabudowana / komercyjna / położona przy ul. Kilińskiego nr 86 , 22-400 Zamość .Prawo własności działki gruntu nr ewid.135/11 o pow.0.5193 haz obrębu 1 Miasto Zamość z naniesieniami o łącznej pow. uż.1754.02 m2 w tym:

►budynek administracyjno , handlowo magazynowy w zabudowie  wolnostojącej ,  murowany, parterowo piętrowy , nie podpiwniczony , o parametrach : pow. zab. 981.8 m2, pow. uż.1065.5 m2, kub.7364.2 m3. Obiekt wybudowany w 1976 r zmodernizowany w 2008 r .

►budynek magazynowo usługowy w zabudowie  wolnostojącej ,  konstrukcji stalowej szkieletowej , parterowy nie podpiwniczony  o parametrach : pow. zab.705.62  m2, pow.uż.688.52 m2,  kub.4 904 m3, obiekt wybudowany w 2003 r .

►pozostałe naniesienia :

-przyłącze energetyczne eANN ,

-przyłącze wodociągowe Ø 50 mm,

-przyłącze kanalizacyjne Ø 150 mm  i sieć  Ø 200 mm ,

-kanalizacja deszczowa  Ø 150 mm,

-przyłącze gazowe Ø 20 mm,

-przyłącze telefoniczne ,

-oświetlenie terenu słupowe,

-system monitoringu terenu i wnętrza kamerami przemysłowymi ,

-utwardzenie ciągów pieszo jezdnych kostką euro brukową 2 550 m2 .

Nieruchomość posiada prowadzoną przez VI Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Zamościu księgę wieczystą KW nr ZA1Z /00076515/2 . Sprzedaż ze skutkiem egzekucyjnym - bez obciążeń hipotecznych. Regulamin konkursu ofert w załączeniu.

Cena minimalna :     2 340 000 zł netto.

Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Pobierz plik (operat Zamosc luty 2018 bez wymusz.pdf)operat Zamosc luty 2018 bez wymusz.pdf 15190 Kb
Pobierz plik (regulamin.pdf)regulamin.pdf 183 Kb
 
Zarządca sanacyjny sprzeda elewator w Łaszczowie!
 

Oferujemy na sprzedaż w Łaszczowie: Nieruchomość gruntowa zabudowana typu komercyjnego , położona ul. Kardynała Wyszyńskiego nr 48 , 22-600 Łaszczów . Prawo użytkowania wieczystego / do 5 grudnia 2089 r / działek gruntu nr ewid. 116/1,nr ewid.116/2 , nr ewid.118/1 ,nr.ewid.119/1 z obrębu 9 Łaszczów o pow. łącznej 0.8174 ha . Naniesienia o łącznej pow. uż. 2 216.2 m2 w tym :

-budynek magazynowo biurowy w zabudowie  wolnostojącej ,  murowany , parterowy , nie podpiwniczony  o pow. uż. 1 953.0 m2 w tym : część socjalno biurowa 112.0 m2 , magazyn sklepu i środków ochrony roślin 165.0 m2 , magazyn wielofunkcyjny 716.0 m2 , magazyn ziarna 960.0 m2. Obiekt wybudowany w 1970 r zmodernizowany w 2007 r .

-waga samochodowa ( WS 50 ) z wagownią o pow. uż. 25.2 m2 ,

-wiata rozładunkowa o pow. uż. 134.5 m2 ,

-wiata czyszczalni / FWK 70 / o pow. uż. 42.7 m2 ,

-wiata magazynu paliw o pow. uż. 60.8 m2 .

Pozostałe naniesienia : silosy zbożowe : 10 szt o V = 250 ton/szt ; wiata ekspedycyjna / zadaszenie / o pow. zab. 60 m2 / ; suszarnia ziarna : M-816 z wiatą pieca o pow. 36 m2;stalowa wieża operacyjna h = 22 m ; bezodpływowy zbiornik ścieków sanitarnych V = 7.5 m3 ; przyłącze kanalizacyjne Ø 160 mm ; dół chłonny wód opadowych V= 63 m3 ; przyłącze energetyczne : kablowe ze stacji transformatorowej 15/0.4 kV Podhajce PZZ ; przyłącze wodociągowe i p.poż. Ø40 mm , Ø 125 mm PE, hydranty p.poż DN 80 ; przyłącze telefoniczne ; oświetlenie terenu słupowe ; system monitoringu  terenu i wnętrza obiektów  kamerami przemysłowymi ; utwardzenie: ciągów pieszo jezdnych kostką euro brukową ; ogrodzenie :frontowe stalowe na cokole spawane z kształtowników i 2  bramami  stalowymi  , boczne i tylne z płyt żelbetowych na słupkach  żelbetowych  na cokole

Księga wieczysta . Nieruchomość posiada prowadzoną przez VI Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tomaszowie Lubelskim  księgę wieczystą KW nr ZA1T /00007780/2  - sprzedaż ze skutkiem egzekucyjnym z wygaśnięciem hipotek!!!!

Cena minimalna 3 997 000 zł netto, w załączeniu regulamin konkursu ofert.


 

Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Pobierz plik (Operat Łaszczów luty 2018 bez wymusz.pdf)Operat Łaszczów luty 2018 bez wymusz.pdf 26530 Kb
Pobierz plik (regulamin.pdf)regulamin.pdf 183 Kb
 
Syndyk sprzeda wierzytelności i prawa
 

Syndyk masy upadłości EKO-TREND sp. z o.o. w upadłości, sprzeda z wolnej ręki następujące prawa:

I. Prawa do nakładów poniesionych na opracowanie warunków przyłącza farmy fotowoltaicznej, ujęte w Rubryce 5, pod pozycja P2 w spisie inwentarza, za cenę nie niższą niż 50 000 zł + podatek od towarów i usług wg. stawki 23%.

II.   Wierzytelność od Tomasza Kozika, ujęta w spisie  należności na kwotę 50 000,00 zł , za kwotę 40 000,00 (czterdzieści tysięcy złotych).

Należności są udokumentowane jedynie zapisami w księgach rachunkowych z wyjątkiem należności Tomasza Kozik, która posiada tytuł egzekucyjny i zabezpieczenie hipoteczne na KW RA1Z/00037177/9.

Oferty wraz cenami sprzedaży należy składać pocztą na adres kancelarii syndyka w Lublinie: syndyk masy upadłości EKO-TREND sp. z o.o. ul. Pogodna 36/11, 20-337 Lublin.

 

 
Syndyk sprzeda ruchomości - urządzenia i aparatura medyczna!
 

Syndyk Masy Upadłości NZOZ „KLINIKA” Sp. z o.o. w Nałęczowie, sprzeda z wolnej ręki, w drodze wyboru najkorzystniejszej oferty, ruchomości w postaci urządzeń i aparatury medycznej.

Wykaz  urządzeń  i aparatury medycznej do sprzedaży , dostępne są  na stronie syndyka www.inlex.pl oraz  w postaci elektronicznej (mailem zwrotnym), po przesłaniu przez osoby zainteresowane zakupem  zapytania na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Pobierz plik (Ruchomosci klinika na 08.2018.pdf)Ruchomosci klinika na 08.2018.pdf 261 Kb
 
MAGAZYNY I HALE DO SPRZEDANIA LUB WYNAJĘCIA!!!
 

Syndyk AMIS sp.zo.o. Wyjamie nowoczesne magazyny i hale. 80 km od lublina i 80 km od Warszawy w Jedlance koło Stoczka Łukowskiego. Duże powierzchnie, doki, plac manewrowy, ochrona i monitoring.

Jednocześnie syndyk zaprasza do składania ofert nabycia tej nieruchomości:

7,5 ha powierzchni działek

ponad 18 000 m2 hal w tym pond 10 000 m2 spełniających najwyższe warunki!!!

budynek biurowo- mieszkalny 752 m2

Dodatkowe informacje nr. tel. 600 418 844,  81 479 45 53 lub Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

https://youtu.be/mloj06Em2wg

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Pobierz plik (operat_Jedlanka_201510.pdf)operat_Jedlanka_201510.pdf 2796 Kb
 
Maszyny poligraficzne i inne ruchomości AMIS
 
Syndyk sprzeda z wolnej ręki!!!
 

Informuję, że postanowieniem Sędziego – komisarza z dnia 12 lipca 2018r. uzyskałem zgodę na sprzedaż z wolnej ręki pakietu praw majątkowych przysługujących masie upadłości RED CARPET Sp. z o.o., do  ujęć filmowych następujących produkcji reklamowych:


1 „Taka Kasa" nr produkcji 001/2007, reklama produktu Nestle - Winiary,

2 „Pasek" nr produkcji 016/2007, reklama produktu Nestle - Winiary,

3 „Sonda", nr produkcji 039/2007, reklama produktu Nestle - Winiary,

4 „Pomysł Zawsze Obecny", nr produkcji 040/2007, reklama produktu Nestle - Winiary,

5 „Cicho", nr produkcji 040/2007, reklama produktu Nestle - Winiary,

Więcej…
 
Udział 3/10 w nieruchomości - domu mieszkalnym!
 

Syndyk masy upadłości sprzeda udział 3/10 w nieruchomości - domu mieszkalnym, położonym w miejscowości Zabiele gm. Radzyń Podlaski. Nieruchomość szczegółowo jest opisana w załączonych do ogłoszenia operatach szacunkowych, zamieszczonych na stronie internetowej syndyka www.inlex.pl  . Cena za 3/10 udziałów winna być nie niższa niż  20 000 zł. Oferty proszę składać w kancelarii syndyka  do dnia 27.10.2017r. do godziny 12:00.

 
Stół zabiegowy do Ramienia C - OKAZJA!!
 

Syndyk masy upadłości „KLINIKA” NZOZ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Nałęczowie, sprzeda:

Stół zabiegowy EURPCOLOMBUS ALIEN CT  do ramienia C. CARDIX Manta 915 za cenę nie niższa niż 10 000 zł netto.

Urządzenia są obecnie zdemontowane i nieużywane. Można je oglądać po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu pod nr tel. 600 418 844 lub 81 479 45 53. Oferty proszę składać oferty w kancelarii syndyka ul. Pogodna 36/11 w Lublinie.  W tym samym dniu o 13:05 odbędzie się otwarcie ofert z możliwością udziału oferentów. Wybrana zostanie oferta najwyższa. Zapłata za urządzenia nastąpi w dniu wydania urządzenia, nie później niż w terminie 14 dni od wyboru oferty, przed jego wydaniem.

 
Stan Postępowania NZOZ KLINIKA sp.z o.o.
 

1. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości.

2. Lista wierzytelności.

3. Dzierżawa zorganizowane części przedsiębiorstwa w Nałęczowie

4. Sprzedaż Zespołu ruchomości w Rykach - dokonana

5. Sprzedaż innych ruchomości wchodzących w skład masy upadłości zlokalizowanych w Nałęczowie.

6. Przygotowanie odrebnego i częściowego planu podziału (podział w 2017)