RESTRUKTURYZACJE:

JAN ŚWIĆ - postępowanie sanacyjne IX GRs 2/17 - umorzone

NAVIMOR-INVEST S.A. - postępowanie układowe VI GRp 7/17 - umorzone

ANDRZEJ RYCERZ IX GRp 10/17 - przyspieszone postępowanie układowe - ZATWIERDZONO  UKŁAD

TVILUM POLSKA sp. z o.o. VII GRz 1/18 - postępowanie o zatwierdzeni układu - ZATWIERDZONO I WYKONANO  UKŁAD

OPKG Sp. z o.o. w Lublinie IX GRz 1/20 - postępowanie o zatwierdzenie układu - ZATWIERDZONO UKŁAD

REYDROB Sp.z o.o. w Golkach XIV GRu 1/20 - postępowanie układowe - w trakcie

SFINKS POLSKA S.A. - uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne

UPADŁOŚCI:

.

POLSKIE NAGRANIA sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej sygn. akt XIX GUp 9/19- przedsiębiorstwo zostało sprzedane. Nabywca Warner Music Poland.Archiwizacja dokumentacji.

KLINIKA NZOZ sp.z o.o. IX GUp 10/14 - przedsiębiorstwo medyczne. W realizacji plany podziału.

Waldemar Pachucki IX GU 12/15 ''of'' - upadłość konsumencka.

EKO-TREND sp.z o.o. IX GUp 108/16 - branża szwalnicza - przedsiębiorstwo sprzedane.

AMIS sp.z o.o. XVIII GUp 120/19 - branża poligraficzna, końcowa faza postępowania.

Ewa Mazur IX GUp 47/17 - osoba fizyczna;

Marta Groszek IX GUp 24/19 - osoba fizyczna;

Zofia Grzywacz IX GUp 48/19 - osoba fizyczna;

RED CARPET sp. z o.o. XVIII GUp 192/19 - do sprzedania prawa producenckie do ujęć reklamówek filmowych

FUTURA - G.M. sp. z o.o. XVIII GUp 421/19 -  początkowa faza postępowania, do sprzedania roszczenie

ALFA - PROJEKT XVIII GUp 840/19 - zakończone, nieprawomocne;

KING FRUIT sp. z o.o. XIV GUp 144/20 - początkowa faza, do sprzedania nieruchomości i maszyny

Woźniak Zdzisław IX GUp 198/20 „of”

Świderska Teresa IX GUp 201/20 "of" - akta sprawy

Zofia Zuch IX GUp 244/20 "of" - akta sprawy
ARCHIWUM UPADŁOŚCI


EXPERTER sp.z o.o. w upadłości likwidacyjnej sygn. akt X GUp 35/10 - Postępowanie  umorzone.

DEEP BLUE BIOMETRICS sp.z o.o. w upadłości likwidacyjnej sygn.akt X GUp 4/10 - Postępowanie zakończone. Archiwizacja CBA.

RED ROOM sp. z o.o. sygn.akt X GUp 13/10 - Postępowanie zakończone. Archiwizacja CBA.

AKSA POLSKA sp.z o.o. w upadłości likwidacyjnej sygn. akt X GUp 69/09 -  Postępowanie zakończone. Archiwizacja CBA.

UNIVERSAL S.A.  sygn.akt X GU 68/06 -Postępowanie zakończone. Archiwizacja MEBIS.

JOLEXIS sp.z o.o. sygn.akt X GUp 16/09 -   Postępowanie zakończone. Archiwizacja CBA.

RABAR-BAR A.Tyburek, J.Abramowski sp.z j IX GUp 3/12 - Postępowanie zakończone.

CTM POLSKA sp.z o.o.  X GUp 111/12 - Postępowanie umorzone.

ŚWIDNIK TRADE sp.z o.o. w upadłości likwidacyjnej syng. akt IX GUp 93/11 -Postępowanie umorzone.

IONA HOMES sp.z o.o. Sp.k. X GUp 42/12 - Postępowanie zakończone. Archiwizacja CBA.

MŁYN ZBOŻOWY GGD Małgorzata i Arkadiusz Gajosz, Jacek Dubiel Spółka Jawna w upadłości likwidacyjnej w Szczebrzeszynie, V GUp 1/10, postępowanie zakończone. Archiwizacja CBA.

Betterware Poland Limited X Gup 46/12 - Postępowanie zakończone. Archiwizacja CBA.

PUH DAKRO Dariusz Kroczyński w upadłości likwidacyjnej sygn. akt XVIII GUp 32/09 - Postępowanie zakończone. Archiwizacja MEBIS.

RATON POLSKA sp.z o.o.X GUp 16/14 - zakończone.

Fabryka Mebli Poznańscy sp.z o.o. w upadłości likwidacyjnej. sygn.akt V GUp 2/09 - Postępowanie zakończone Archiwizacja CBA.

Feliksa Olczak prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Olczak Zakład Kamieniarski w Lublinie IX GUp 8/12 - zakończone

INWEST - PLAN sp. z o.o. IX GUp 16/13 - zakończone Archiwizacja MEBIS.

CEZAR 10 S.A. X GUp 94/15 - zakończone Archiwizacja CBA.

VENA Sp.z o.o. X GUp 410/16 - zakończone Archiwizacja MEBIS.

Emil Kloc  IX GUp 22/17 "of" - osoba fizyczna - umorzone

Mariusz Baraniak X GUp 434/17 -osoba fizyczna - zakończone

AMEDS Centrum sp.z o.o. X GUp 112/14 - zakończone Archiwizacja MEBIS.

PHOENIX TECHNOLOGIES sp. z o.o. - X GUp 515/17  - zakończone Archiwizacja CBA.

Jarosław Bandura XVIII GUp 150/19 - osoba fizyczna - zakończone


Naszą witrynę przegląda teraz 2 gości 
Inlex Kancelaria Prawnicza Jerzy Sławek
 

Kancelaria Prawnicza INLEX jest firmą prawniczą opartą na doświadczeniach prawnika, menedżera Jerzego Sławka.

W ramach własnej kancelarii Jerzy Sławek wykonuje czynności doradcy restrukturyzacyjnego min. dla Sądu Rejonowego Wydział Gospodarczy dla miasta Stołecznego Warszawa i Sądu Rejonowego Wydział Gospodarczy w Lublinie. Czynności te są wykonywane na podstawie licencji syndyka, którą jako pierwszą w kraju udzielił Jerzemu Sławkowi Minister Sprawiedliwości RP.
Na podstawie powyższej licencji Jerzy Sławek może sprawować czynności syndyka, nadzorcy, zarządcy w postępowaniu restrukturyzacyjnym lub  upadłościowym lub czynności zarządcy przymusowego w postępowaniu egzekucyjnym.

Oprócz czynności wykonywanych na podstawie licencji syndyka, Jerzy Sławek na podstawie licznych doświadczeń zawodowych, świadczy pomoc prawną w obszarach wsparcia prawnego dla podmiotów gospodarczych. Kancelaria prowadzi też działalność szkoleniową. Ideą działania Kancelarii Prawniczej INLEX jest kompleksowe zarządzanie problemami prawnymi Klienta. Oznacza to iż Kancelaria INLEX, zapoznając się z problemem prawnym Klienta, dobiera mu właściwe rozwiązanie i buduje właściwy kompetencyjnie zespół prawników i ekspertów z innych dziedzin, tak aby w najbardziej efektywny sposób rozwiązać problemy Klienta. Innymi słowy, poprzez doskonałą znajomość prawa i rynku usług prawniczych, INLEX jest w stanie odpowiednio pokierować sprawami Klienta, tak by osiągnąć zamierzone efekty przy umiarkowanych nakładach finansowych ze strony Klienta.

 

 

 
Kilka słów o Jerzym Sławku
 
Jerzy Sławek w 1990r. ukończył Wydział Prawa KUL w Lublinie.


Uzyskał końcową ocenę - bardzo dobrą i otrzymał tytuł magistra prawa. Nie przystąpił do aplikacji prawniczych, gdyż rozpoczął gromadzenie doświadczeń zawodowych w USA, gdzie przebywał, pracował i uczył się. W roku 1991 zdecydował o powrocie do kraju i brał aktywny udział w tworzeniu gospodarki rynkowej, zaangażowany w przedsięwzięcia, głównie w sektorach nowych technologii. Od 2002 roku rozpoczął dzialalność na rynku usług prawniczych. Piastował funkcję prezesa zarządu Lubelskiej Korporacji Prawniczej, a także Instytutu Prawa Upadłościowego i Naprawczego.

 

Jerzy Sławek w 2008r. uzyskał licencje syndyka wydaną przez Ministra Sprawiedliwości.


To przełomowe wydarzenie spowodowało, iż Jerzy Sławek postanowił otworzyć własną kancelarię i sprawować funkcję syndyka w postępowaniach upadłościowych, a jednocześnie świadczyć pomoc prawną w innych obszarach. Jerzy Sławek biegle włada językiem angielskim i komunikatywnie językiem rosyjskim.

 

Więcej…