RESTRUKTURYZACJE:

JAN ŚWIĆ - postępowanie sanacyjne IX GRs 2/17 - umorzone

NAVIMOR-INVEST S.A. - postępowanie układowe VI GRp 7/17 - umorzone

ANDRZEJ RYCERZ IX GRp 10/17 - przyspieszone postępowanie układowe - ZATWIERDZONO  UKŁAD

TVILUM POLSKA sp. z o.o. VII GRz 1/18 - postępowanie o zatwierdzeni układu - ZATWIERDZONO I WYKONANO  UKŁAD

OPKG Sp. z o.o. w Lublinie IX GRz 1/20 - postępowanie o zatwierdzenie układu - ZATWIERDZONO UKŁAD

REYDROB Sp.z o.o. w Golkach XIV GRu 1/20 - postępowanie układowe - w trakcie

SFINKS POLSKA S.A. - uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne

UPADŁOŚCI:

.

POLSKIE NAGRANIA sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej sygn. akt XIX GUp 9/19- przedsiębiorstwo zostało sprzedane. Nabywca Warner Music Poland.Archiwizacja dokumentacji.

KLINIKA NZOZ sp.z o.o. IX GUp 10/14 - przedsiębiorstwo medyczne. W realizacji plany podziału.

Waldemar Pachucki IX GU 12/15 ''of'' - upadłość konsumencka.

EKO-TREND sp.z o.o. IX GUp 108/16 - branża szwalnicza - przedsiębiorstwo sprzedane.

AMIS sp.z o.o. XVIII GUp 120/19 - branża poligraficzna, końcowa faza postępowania.

Ewa Mazur IX GUp 47/17 - osoba fizyczna;

Marta Groszek IX GUp 24/19 - osoba fizyczna;

Zofia Grzywacz IX GUp 48/19 - osoba fizyczna;

RED CARPET sp. z o.o. XVIII GUp 192/19 - do sprzedania prawa producenckie do ujęć reklamówek filmowych

FUTURA - G.M. sp. z o.o. XVIII GUp 421/19 -  początkowa faza postępowania, do sprzedania roszczenie

ALFA - PROJEKT XVIII GUp 840/19 - zakończone, nieprawomocne;

KING FRUIT sp. z o.o. XIV GUp 144/20 - początkowa faza, do sprzedania nieruchomości i maszyny

Woźniak Zdzisław IX GUp 198/20 „of”

Świderska Teresa IX GUp 201/20 "of" - akta sprawy

Zofia Zuch IX GUp 244/20 "of" - akta sprawy
ARCHIWUM UPADŁOŚCI


EXPERTER sp.z o.o. w upadłości likwidacyjnej sygn. akt X GUp 35/10 - Postępowanie  umorzone.

DEEP BLUE BIOMETRICS sp.z o.o. w upadłości likwidacyjnej sygn.akt X GUp 4/10 - Postępowanie zakończone. Archiwizacja CBA.

RED ROOM sp. z o.o. sygn.akt X GUp 13/10 - Postępowanie zakończone. Archiwizacja CBA.

AKSA POLSKA sp.z o.o. w upadłości likwidacyjnej sygn. akt X GUp 69/09 -  Postępowanie zakończone. Archiwizacja CBA.

UNIVERSAL S.A.  sygn.akt X GU 68/06 -Postępowanie zakończone. Archiwizacja MEBIS.

JOLEXIS sp.z o.o. sygn.akt X GUp 16/09 -   Postępowanie zakończone. Archiwizacja CBA.

RABAR-BAR A.Tyburek, J.Abramowski sp.z j IX GUp 3/12 - Postępowanie zakończone.

CTM POLSKA sp.z o.o.  X GUp 111/12 - Postępowanie umorzone.

ŚWIDNIK TRADE sp.z o.o. w upadłości likwidacyjnej syng. akt IX GUp 93/11 -Postępowanie umorzone.

IONA HOMES sp.z o.o. Sp.k. X GUp 42/12 - Postępowanie zakończone. Archiwizacja CBA.

MŁYN ZBOŻOWY GGD Małgorzata i Arkadiusz Gajosz, Jacek Dubiel Spółka Jawna w upadłości likwidacyjnej w Szczebrzeszynie, V GUp 1/10, postępowanie zakończone. Archiwizacja CBA.

Betterware Poland Limited X Gup 46/12 - Postępowanie zakończone. Archiwizacja CBA.

PUH DAKRO Dariusz Kroczyński w upadłości likwidacyjnej sygn. akt XVIII GUp 32/09 - Postępowanie zakończone. Archiwizacja MEBIS.

RATON POLSKA sp.z o.o.X GUp 16/14 - zakończone.

Fabryka Mebli Poznańscy sp.z o.o. w upadłości likwidacyjnej. sygn.akt V GUp 2/09 - Postępowanie zakończone Archiwizacja CBA.

Feliksa Olczak prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Olczak Zakład Kamieniarski w Lublinie IX GUp 8/12 - zakończone

INWEST - PLAN sp. z o.o. IX GUp 16/13 - zakończone Archiwizacja MEBIS.

CEZAR 10 S.A. X GUp 94/15 - zakończone Archiwizacja CBA.

VENA Sp.z o.o. X GUp 410/16 - zakończone Archiwizacja MEBIS.

Emil Kloc  IX GUp 22/17 "of" - osoba fizyczna - umorzone

Mariusz Baraniak X GUp 434/17 -osoba fizyczna - zakończone

AMEDS Centrum sp.z o.o. X GUp 112/14 - zakończone Archiwizacja MEBIS.

PHOENIX TECHNOLOGIES sp. z o.o. - X GUp 515/17  - zakończone Archiwizacja CBA.

Jarosław Bandura XVIII GUp 150/19 - osoba fizyczna - zakończone


Latest
Ruchomości KING FRUIT -lokalizacja Stanisławów gmina Biała Rawska PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator
niedziela, 04 lipca 2021 00:00
 

 

Syndyk masy upadłości KING FRUIT sp. z o.o. oferuje do sprzedaży wyposażenie obiektu produkcyjno – chłodniczego w postaci prawa własności kompletu ruchomości wchodzących w skład masy upadłości, które są zlokalizowane w obiekcie w Stanisławowie gm. Biała Rawska, nadto wymienione w załączniku opublikowanym na stronie syndyka za łączną cenę nie niższą niż 1 000 000, 00 zł (jeden milion złotych) bez uwzględnienia podatku od towarów i usług , z określeniem następujących warunków zbycia

a) Cena sprzedaży całości wyposażenia obiektu w Stanisławowie tj.ruchomości wymienionych w Załączniku nr. 1 nie niższa niż 1 000 000,00 zł ( jeden milion złotych) bez uwzględnienia podatku od towarów i usług, z zastrzeżeniem pkt. 2 poniżej ;

b) Cena ruchomości wchodzących w skład wyposażenia obiektu w Stanisławowie w zakresie co do ruchomości wskazanych w pkt. 1, 2 i 3 Załącznika nie mogą być niższe od 50% wartości tych ruchomości wskazanych w załączniku dostępnym na stronie www.inlex.pl zakładka KINGFRUIT. Do cen zostanie doliczony podatek VAT w wysokości obowiązującej w dniu sprzedaży

c) Kryterium wyboru oferty stanowić będzie zaoferowana cena, przy czym nabywcą wyposażenia może być wyłącznie nabywca nieruchomości opisanej powyżej . Termin zapłaty ceny za ruchomości będzie tożsamy z terminem zapłaty za nieruchomość. Wybór oferty może nastąpić po wpłacie 10% wadium;

d) Termin składania ofert – 30 września 2021r.

d) W przypadku wpływu dwóch lub więcej ofert spełanijących kryteria ceny, syndyk zarządzi by zainteresowani licytacją dokonali wpłaty wadium 10% ceny w terminie 7 dni, po czym dla oferentów, którzy wpłacili wadium przeprowadzi licytację w formie telekonferencji w dniu następnym po upływie terminu do wpłaty wadium. W przypadku braku zainteresowania oferentów przeprowadzeniem licytacji, syndyk dokona wyboru oferenta, który uiścił wadium i był gotów przystąpić do licytacji;

e) Skwitowanie całości ceny za wyposażenie, najpóźniej przed podpisaniem aktu przenoszącego własność nieruchomości;

f) Niedopuszczalne są jakiekolwiek potrącenia z ceny sprzedaży nieruchomości

Szczegółowy wykaz wyposażenia i opis linii produkcyjnych znajduje się na stronie www.inlex.pl w zakładce KING FRUIT

Podmioty zainteresowane nabyciem nieruchomości i maszyn są proszone o składanie ofert na adres poczty elektronicznej: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub za pośrednictwem operatora pocztowego na adres kancelarii syndyka: Syndyk Jerzy Sławek ul. Pogodna 36/11; 20-337 Lublin. Obiekt można oglądać po uprzednim umówieniu się pod numerem telefonu 516 755 693, przy czym z uwagi na okoliczność, że obiekt jest wynajęty może nie być możliwy wstęp do wszystkich pomieszczeń obiektu. Jednocześnie syndyk informuje, że sprzedaż w postępowaniu upadłościowym ma skutki egzekucyjne, co oznacza, że obiekt jest nabywany bez jakichkolwiek obciążeń na rzecz osób trzecich.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Pobierz plik (zalacznik nr. 2 na 21 czerwca.pdf)zalacznik nr. 2 na 21 czerwca.pdf 178 Kb
Poprawiony: środa, 18 sierpnia 2021 09:59
 
Syndyk KING FRUIT sprzeda obiekt w Chodnowie PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator
środa, 02 grudnia 2020 14:39
 
Prawo własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, zlokalizowanej
w obrębie Chodnów, gm. Biała Rawska Dz. nr 81/2, 81/6, K.W. nr LD1R/00041997/2

Podmioty zainteresowane nabyciem są proszone o składanie propozycji ofertowych na adres poczty elektronicznej: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub za pośrednictwem operatora pocztowego na adres kancelarii syndyka: Syndyk Jerzy Sławek ul. Pogodna 36/11; 20-337 Lublin. Obiekt można oglądać po uprzednim umówieniu się pod numerem telefonu 516 755 693. Jednocześnie syndyk informuje, że sprzedaż w postępowaniu upadłościowym ma skutki egzekucyjne, co oznacza, że obiekt jest nabywany bez jakichkolwiek obciążeń na rzecz osób trzecich a nadto syndyk nie udziela rękojmi ani gwarancji na obiekt w tym na zakupione urządzenia.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Pobierz plik (OpP[1]..pdf)Wycena Nieruchomości Chodnów 1975 Kb
Poprawiony: wtorek, 18 maja 2021 12:21