Syndyk sprzeda z wolnej ręki roszczenie o przeniesienie własności!!! Drukuj
Wpisany przez Administrator
poniedziałek, 06 maja 2019 11:29
 

Syndyk masy upadłości FUTURA G.M. sp. z o.o. w likwidacji w upadłości, ogłasza o sprzedaży z wolnej ręki roszczenia o przeniesienie własności prawa użytkowania wieczystego działek opisanych w KW WA1G/5035 7/0, położonych w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Sienkiewicza 35 , przysługującego masie upadłości na podstawie Art. 231§1 Kodeksu Cywilnego od Rolniczo-Handlowa Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Grodzisku Mazowieckim, wynikającego z tytułu poniesionych nakładów na nieruchomości objętej KW WA1G/5035 7/0. Minimalna cena sprzedaży roszczenia wynosi 1.332.000 zł (jeden milion trzysta trzydzieści dwa tysiące złotych) + podatek od towarów i usług. Pisemne oferty proszę przesyłać do dnia 27 września 2019r. na adres kancelarii syndyka - Kancelaria Prawnicza INLEX Jerzy Sławek 20-337 Lublin, ul. Pogodna 36/11. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej syndyka www.inlex.pl oraz można je uzyskać telefonicznie pod numerem + 22 10 10 225

Syndyk zastrzega sobie przeprowadzenie  licytacji w przypadku wpływu więcej niż jednej oferty w terminie 7 dni od daty składania ofert, za uprzednim wniesieniem wadium w wysokości 132 000 zł;

Poprawiony: poniedziałek, 09 września 2019 08:25