RESTRUKTURYZACJE:

JAN ŚWIĆ - postępowanie sanacyjne IX GRs 2/17 - umorzone

NAVIMOR-INVEST S.A. - postępowanie układowe VI GRp 7/17 - umorzone

ANDRZEJ RYCERZ IX GRp 10/17 - przyspieszone postępowanie układowe - ZATWIERDZONO  UKŁAD

TVILUM POLSKA sp. z o.o. VII GRz 1/18 - postępowanie o zatwierdzeni układu - ZATWIERDZONO I WYKONANO  UKŁAD

OPKG Sp. z o.o. w Lublinie IX GRz 1/20 - postępowanie o zatwierdzenie układu - ZATWIERDZONO UKŁAD

REYDROB Sp.z o.o. w Golkach XIV GRu 1/20 - postępowanie układowe - w trakcie

SFINKS POLSKA S.A. - uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne

UPADŁOŚCI:

.

POLSKIE NAGRANIA sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej sygn. akt XIX GUp 9/19- przedsiębiorstwo zostało sprzedane. Nabywca Warner Music Poland.Archiwizacja dokumentacji.

KLINIKA NZOZ sp.z o.o. IX GUp 10/14 - przedsiębiorstwo medyczne. W realizacji plany podziału.

Waldemar Pachucki IX GU 12/15 ''of'' - upadłość konsumencka.

EKO-TREND sp.z o.o. IX GUp 108/16 - branża szwalnicza - przedsiębiorstwo sprzedane.

AMIS sp.z o.o. XVIII GUp 120/19 - branża poligraficzna, końcowa faza postępowania.

Ewa Mazur IX GUp 47/17 - osoba fizyczna;

Marta Groszek IX GUp 24/19 - osoba fizyczna;

Zofia Grzywacz IX GUp 48/19 - osoba fizyczna;

RED CARPET sp. z o.o. XVIII GUp 192/19 - do sprzedania prawa producenckie do ujęć reklamówek filmowych

FUTURA - G.M. sp. z o.o. XVIII GUp 421/19 -  początkowa faza postępowania, do sprzedania roszczenie

ALFA - PROJEKT XVIII GUp 840/19 - zakończone, nieprawomocne;

KING FRUIT sp. z o.o. XIV GUp 144/20 - początkowa faza, do sprzedania nieruchomości i maszyny

Woźniak Zdzisław IX GUp 198/20 „of”

Świderska Teresa IX GUp 201/20 "of" - akta sprawy

Zofia Zuch IX GUp 244/20 "of" - akta sprawy
ARCHIWUM UPADŁOŚCI


EXPERTER sp.z o.o. w upadłości likwidacyjnej sygn. akt X GUp 35/10 - Postępowanie  umorzone.

DEEP BLUE BIOMETRICS sp.z o.o. w upadłości likwidacyjnej sygn.akt X GUp 4/10 - Postępowanie zakończone. Archiwizacja CBA.

RED ROOM sp. z o.o. sygn.akt X GUp 13/10 - Postępowanie zakończone. Archiwizacja CBA.

AKSA POLSKA sp.z o.o. w upadłości likwidacyjnej sygn. akt X GUp 69/09 -  Postępowanie zakończone. Archiwizacja CBA.

UNIVERSAL S.A.  sygn.akt X GU 68/06 -Postępowanie zakończone. Archiwizacja MEBIS.

JOLEXIS sp.z o.o. sygn.akt X GUp 16/09 -   Postępowanie zakończone. Archiwizacja CBA.

RABAR-BAR A.Tyburek, J.Abramowski sp.z j IX GUp 3/12 - Postępowanie zakończone.

CTM POLSKA sp.z o.o.  X GUp 111/12 - Postępowanie umorzone.

ŚWIDNIK TRADE sp.z o.o. w upadłości likwidacyjnej syng. akt IX GUp 93/11 -Postępowanie umorzone.

IONA HOMES sp.z o.o. Sp.k. X GUp 42/12 - Postępowanie zakończone. Archiwizacja CBA.

MŁYN ZBOŻOWY GGD Małgorzata i Arkadiusz Gajosz, Jacek Dubiel Spółka Jawna w upadłości likwidacyjnej w Szczebrzeszynie, V GUp 1/10, postępowanie zakończone. Archiwizacja CBA.

Betterware Poland Limited X Gup 46/12 - Postępowanie zakończone. Archiwizacja CBA.

PUH DAKRO Dariusz Kroczyński w upadłości likwidacyjnej sygn. akt XVIII GUp 32/09 - Postępowanie zakończone. Archiwizacja MEBIS.

RATON POLSKA sp.z o.o.X GUp 16/14 - zakończone.

Fabryka Mebli Poznańscy sp.z o.o. w upadłości likwidacyjnej. sygn.akt V GUp 2/09 - Postępowanie zakończone Archiwizacja CBA.

Feliksa Olczak prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Olczak Zakład Kamieniarski w Lublinie IX GUp 8/12 - zakończone

INWEST - PLAN sp. z o.o. IX GUp 16/13 - zakończone Archiwizacja MEBIS.

CEZAR 10 S.A. X GUp 94/15 - zakończone Archiwizacja CBA.

VENA Sp.z o.o. X GUp 410/16 - zakończone Archiwizacja MEBIS.

Emil Kloc  IX GUp 22/17 "of" - osoba fizyczna - umorzone

Mariusz Baraniak X GUp 434/17 -osoba fizyczna - zakończone

AMEDS Centrum sp.z o.o. X GUp 112/14 - zakończone Archiwizacja MEBIS.

PHOENIX TECHNOLOGIES sp. z o.o. - X GUp 515/17  - zakończone Archiwizacja CBA.

Jarosław Bandura XVIII GUp 150/19 - osoba fizyczna - zakończone


Naszą witrynę przegląda teraz 4 gości 
Syndyk sprzeda lokal mieszkalny w Lublinie
 

Syndyk Masy Upadłości zaprasza do składania ofert na zakup prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego o powierzchni 58,72 [m²], oznaczonego nr 33, położonego na parterze budynku mieszkalnego wielorodzinnego, zlokalizowanego w Lublinie przy ul. Biskupa Mariana Fulmana 1, wraz z pomieszczeniem przynależnym (piwnicą o pow. 1,80 [m²]) oraz udziałem (w wysokości 6052/652506) w nieruchomości wspólnej, dla którego Sąd Rejonowy w Lublin – Zachód w Lublinie, X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LU1I/00253931/1.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 367.000,00 zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych zero groszy) netto.

Operat szacunkowy dotyczący wskazanej nieruchomości dostępny jest do wglądu w kancelarii syndyka.

Szczegółowe warunki konkursu ofert wraz z wymogami, jakim powinna odpowiadać oferta, dostępne są w kancelarii syndyka, w Lublinie ul. Pogodna 36/11, lub w postaci elektronicznej (mailem zwrotnym), po przesłaniu przez osoby zainteresowane zakupem  zapytania na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

Pisemne oferty należy składać w Kancelarii Syndyka, ul. Pogodna 36 lok. 11 w Lublinie w terminie do dnia 29 października 2021 r., do godz. 15.00 (decyduje data wpływu oferty do kancelarii syndyka).

Dodatkowe informacje pod nr. tel. 505-355-290, (81) 479 45 53

 
Syndyk sprzeda urządzenia specjalistyczne (Wamika Processing)
 

Syndyk Masy Upadłości „WAMIKA – PROCESSING” Sp. z o.o. w upadłości w Parczewie oferuje do sprzedaży, w drodze wyboru najkorzystniejszej oferty, zespół ruchomości  wchodzących w skład  masy upadłości, stanowiących urządzenia specjalistyczne.

Cena wywoławcza zespołu ruchomości stanowi kwotę 19.477,70 zł (słownie: dziewiętnaście tysięcy czterysta siedemdziesiąt siedem złotych siedemdziesiąt groszy) brutto.

Wykaz ruchomości oferowanych do sprzedaży wraz z cenami wywoławczymi, oraz szczegółowymi warunkami konkursu ofert, dostępne są w kancelarii syndyka, w Lublinie, ul. Pogodna 36/11, lub w postaci elektronicznej (mailem zwrotnym), po przesłaniu przez osoby zainteresowane zakupem  zapytania na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

Syndyk informuje, iż preferowane będą oferty na zakup zespołu ruchomości w całości (tj. wszystkich ruchomości). W przypadku złożenia więcej niż jednej oferty, syndyk dopuszcza możliwość przeprowadzenia uzupełniającej aukcji. Kupujący ma obowiązek wpłaty całości ceny na rachunek masy upadłości przed zawarciem umowy sprzedaży. Koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży obciążają kupującego.

Pisemne oferty należy składać w Kancelarii Syndyka, ul. Pogodna 36 lok. 11 w Lublinie w terminie do dnia 19 października 2021 r., do godz. 15.00 (decyduje data wpływu oferty do kancelarii syndyka). Dodatkowe informacje pod nr. tel. 505355290,  81 479-45-53.

 

 
Syndyk sprzeda udziały w nieruchomości gruntowej-Wólka Kańska
 

Syndyk Masy Upadłości oferuje do sprzedaży udział (w wysokości 1/4 części) w prawie własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działki gruntu rolnego i lasów o nr ewidencyjnych 333 – położonej w miejscowości Wólka Kańska, 467 – położonej w miejscowości Toruń oraz 521 i 856 położonym w miejscowości Liszno, gmina Rejowiec Fabryczny, powiat chełmski, województwo lubelskie, o łącznej pow. 21.315,00 [m²], dla której Sąd Rejonowy w Krasnymstawie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr ZA1K/00057639/6.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 4.100,00 zł (słownie: cztery tysiące sto złotych zero groszy) netto.

Operat szacunkowy dotyczący wskazanych nieruchomości dostępny jest do wglądu w kancelarii syndyka

Szczegółowe warunki konkursu ofert wraz z wymogami, jakim powinna odpowiadać oferta, dostępne są w kancelarii syndyka, w Lublinie ul. Pogodna 36/11, lub w postaci elektronicznej (mailem zwrotnym), po przesłaniu przez osoby zainteresowane zakupem  zapytania na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

Pisemne oferty należy składać w Kancelarii Syndyka, ul. Pogodna 36 lok. 11 w Lublinie w terminie do dnia 12 października 2021 r., do godz. 15.00 (decyduje data wpływu oferty do kancelarii syndyka).

Dodatkowe informacje pod nr. tel. 505-355-290, (81) 479 45 53

 
Syndyk sprzeda udziału w nieruchomość gruntowej Wólka Kańska, Toruń, Liszno
 

Syndyk Masy Upadłości oferuje do sprzedaży udział (w wysokości 1/4 części) w prawie własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działki gruntu rolnego
i lasów o nr ewidencyjnych 333 – położonej w miejscowości Wólka Kańska, 467 – położonej w miejscowości Toruń oraz 521 i 856 położonym w miejscowości Liszno, gmina Rejowiec Fabryczny, powiat chełmski, województwo lubelskie, o łącznej pow. 21.315,00 [m²], dla której Sąd Rejonowy w Krasnymstawie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr ZA1K/00057639/6.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 7.921,00 zł (słownie: siedem tysięcy dziewięćset dwadzieścia jedne złotych zero groszy) netto.

Operat szacunkowy dotyczący wskazanych nieruchomości dostępny jest do wglądu w kancelarii syndyka.

Szczegółowe warunki konkursu ofert wraz z wymogami, jakim powinna odpowiadać oferta, dostępne są w kancelarii syndyka, w Lublinie ul. Pogodna 36/11, lub w postaci elektronicznej (mailem zwrotnym), po przesłaniu przez osoby zainteresowane zakupem zapytania na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

Pisemne oferty należy składać w Kancelarii Syndyka, ul. Pogodna 36 lok. 11 w Lublinie w terminie do 13 sierpnia 2021r. godz. 15:00 (decyduje data wpływu oferty do kancelarii syndyka).

Dodatkowe informacje pod nr. tel. 505-355-290, (81) 479 45 53

 
Syndyk sprzeda kosze na pieczywo
 

Syndyk sprzeda z wolnej ręki w drodze wyboru najkorzystniejszej oferty, ruchomości w postaci 110 skrzynek plastikowych  na pieczywo.

Wykaz oferowanych do sprzedaży skrzynek warunki konkursu ofert, dostępne są w kancelarii syndyka, w Lublinie ul. Pogodna 36/11, lub w postaci elektronicznej (mailem zwrotnym), po przesłaniu przez osoby zainteresowane zakupem zapytania na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

Cena wywoławcza 969,90 zł (słownie: dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć złotych dziewięćdziesiąt groszy) netto + VAT.

Preferowane będą oferty na zakup wszystkich  skrzynek plastikowych na pieczywo.

Pisemne oferty należy składać w Kancelarii Syndyka, ul. Pogodna 36 lok. 11 w Lublinie w terminie  do 12 października 2021r. (decyduje data wpływu oferty do kancelarii syndyka).

Dodatkowe informacje pod nr. tel.,  81 479-45-53, 600 418 844.

 
Syndyk sprzeda działki rolne w Nasiłowie i Wojszynie
 

 

Syndyk Masy Upadłości, zaprasza do składania ofert na zakup nieruchomości stanowiących działki, dla których Sąd Rejonowy w Puławach, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą oznaczoną numerem LU1P/00075028/3 tj.

- działki rolnej niezabudowanej oznaczonej nr 126, pow. 2.076,00 [m²], położonej w miejscowości Nasiłów, gmina Janowiec, powiat puławski, woj. lubelskie – za cenę wywoławczą 2.823,00 zł (słownie: dwa tysiące osiemset dwadzieścia trzy złote zero groszy);

- działki rolnej niezabudowanej oznaczonej nr 342, pow. 4.242,00 [m²], położonej w miejscowości Nasiłów, gmina Janowiec, powiat puławski, woj. lubelskie – za cenę wywoławczą 7.466,00 zł (słownie: siedem tysięcy czterysta sześćdziesiąt sześć złotych zero groszy);

- działki rolnej niezabudowanej oznaczonej nr 124, pow. 6.345,00 [m²], położonej w miejscowości Wojszyn, gmina Janowiec, powiat puławski, woj. lubelskie – za cenę wywoławczą 12.373,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy trzysta siedemdziesiąt trzy złotych zero groszy);

Warunki konkursu ofert oraz operat nieruchomości, dostępne są w kancelarii syndyka, w Lublinie ul. Pogodna 36/11, lub w postaci elektronicznej (mailem zwrotnym), po przesłaniu zapytania na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

Pisemne oferty należy składać w Kancelarii Syndyka, ul. Pogodna 36 lok. 11 w Lublinie w terminie do dnia 2 kwietnia 2021 r., do godz. 15.00 (decyduje data wpływu oferty do kancelarii syndyka).

Dodatkowe informacje pod numerami tel.: 505-355-290, (81) 479-45-53

 

 
SPV.REST2 Sp. z o.o.. z siedzibą w Piasecznie,
 

Nadzorca układu informuje, że na dzień 13.07.2021r. nie został jeszcze rozpoznany wniosek dłużnika o zatwierdzenie układu.