UPADŁOŚCI:

Fabryka Mebli Poznańscy sp.z o.o. w upadłości likwidacyjnej. sygn.akt V GUp 2/09 - Fabryka mebli w Bondyrzu gmina Adamów. Do sprzedaży działki z halami produkcyjnymi.

POLSKIE NAGRANIA sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej sygn. akt X GUp 25/13- przedsiębiorstwo zostało sprzedane. Nabywca Warner Music Poland.

Feliksa Olczak prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Olczak Zakład Kamieniarski w Lublinie IX GUp 8/12 - zakład kamieniarski. Do sprzedania udziały w działkach leśnych.

INWEST - PLAN sp. z o.o. IX GUp 16/13 - przedsiębiorstwo z branży produkcji szyb. Majątek sprzedany.

KLINIKA NZOZ sp.z o.o. IX GUp 10/14 - przedsiębiorstwo medyczne. Początek postępowania. Do zbycia sprzęt medyczny i inne ruchomości.

RATON POLSKA sp.z o.o.X GUp 16/14 - przedsiębiorstwo handlowe, do zbycia wierzytelności zagraniczne.

AMEDS Centrum sp.z o.o. X GUp 112/14 - przedsiebiorstwo medyczne. Do sprzedania pojazd Audi A4 S, kardioangiograf oraz USG.

CEZAR 10 S.A. X GUp 94/15 - producent filmowy. Do sprzedania prawa do filmów "SZTOS 2" i "WEEKEND" oraz scenariusz filmowy.

Waldemar Pachucki IX GU 12/15 ''of'' - upadłość konsumencka. Początek postępowania.

VENA Sp.z o.o. X GUp 410/16 - branża gastronomiczna. Początek postępowania.

 


ARCHIWUM UPADŁOŚCI


EXPERTER sp.z o.o. w upadłości likwidacyjnej sygn. akt X GUp 35/10 - Postępowanie  umorzone.

DEEP BLUE BIOMETRICS sp.z o.o. w upadłości likwidacyjnej sygn.akt X GUp 4/10 - Postępowanie zakończone. Archiwizacja CBA.

RED ROOM sp. z o.o. sygn.akt X GUp 13/10 - Postępowanie zakończone. Archiwizacja CBA.

AKSA POLSKA sp.z o.o. w upadłości likwidacyjnej sygn. akt X GUp 69/09 -  Postępowanie zakończone. Archiwizacja CBA.

UNIVERSAL S.A.  sygn.akt X GU 68/06 -Postępowanie zakończone. Archiwizacja MEBIS.

JOLEXIS sp.z o.o. sygn.akt X GUp 16/09 -   Postępowanie zakończone. Archiwizacja CBA.

RABAR-BAR A.Tyburek, J.Abramowski sp.z j IX GUp 3/12 - Postępowanie zakończone.

CTM POLSKA sp.z o.o.  X GUp 111/12 - Postępowanie umorzone.

ŚWIDNIK TRADE sp.z o.o. w upadłości likwidacyjnej syng. akt IX GUp 93/11 -Postępowanie umorzone.

IONA HOMES sp.z o.o. Sp.k. X GUp 42/12 - Postępowanie zakończone. Archiwizacja CBA.

MŁYN ZBOŻOWY GGD Małgorzata i Arkadiusz Gajosz, Jacek Dubiel Spółka Jawna w upadłości likwidacyjnej w Szczebrzeszynie, V GUp 1/10, postępowanie zakończone. Archiwizacja CBA.

Betterware Poland Limited X Gup 46/12 - Postępowanie zakończone. Archiwizacja CBA.

PUH DAKRO Dariusz Kroczyński w upadłości likwidacyjnej sygn. akt XVIII GUp 32/09 - Postępowanie zakończone. Archiwizacja MEBIS.

PRZETARGI: 

Szczegóły w zakładce KOMUNIKATY


Ankieta strony inlex.pl

Czy podoba ci się strona?
 
Naszą witrynę przegląda teraz 1 gość 
Udział 3/10 w nieruchomości - domu mieszkalnym!
 

Syndyk masy upadłości sprzeda udział 3/10 w nieruchomości - domu mieszkalnym, położonym w miejscowości Zabiele gm. Radzyń Podlaski. Nieruchomość szczegółowo jest opisana w załączonych do ogłoszenia operatach szacunkowych. Cena za 3/10 udziałów -170 000 zł. Oferty proszę składać w kancelarii syndyka  do dnia 28 października 2016r. do godziny 12:00.

 
Scenariusz do sprzedania!!!
 

Syndyk masy upadłości CEZAR 10 S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Warszawie sprzeda autorskie prawa majątkowe do nieukończonego scenariusza filmowego:

„# 613” autorstwo scenariusza Maciej Ogiński oraz Cezary Pazura – film sensacyjny, cena wywoławcza 5 000 zł netto.

Oferty proszę składać w kancelarii syndyka INLEX ul. Pogodna 36/11, 20-337 Lublin w terminie 14 dni od daty emisji ogłoszenia w prasie.  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30 września 2016r. o godzinie 13:00 w kancelarii syndyka w Lublinie. W przypadku wpływu dwóch i więcej ofert przeprowadzona zostanie licytacja. Dodatkowe informacje pod numerem  81 479 45 53.

 
Syndyk sprzeda z wolnej ręki!!!
 

Syndyk Masy Upadłości NZOZ „KLINIKA” Sp. z o.o. w Nałęczowie, sprzeda z wolnej ręki, w drodze wyboru najkorzystniejszej oferty, ruchomości w postaci urządzeń i aparatury medycznej wchodzącej  w skład  przedsiębiorstwa.

Wykaz  urządzeń  i aparatury medycznej do sprzedaży w postaci pięciu pakietów wraz z cenami wywoławczymi,  dostępne są  na stronie syndyka www.inlex.pl oraz  w postaci elektronicznej (mailem zwrotnym), po przesłaniu przez osoby zainteresowane zakupem  zapytania na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

Oferent przystępujący do konkursu ofert zobowiązany jest, pod rygorem niedopuszczenia, do dokonania wpłaty wadium w złotych polskich w kwocie stanowiącej 10% zaproponowanej ceny za pakiet  na rachunek bankowy masy upadłości prowadzony w Alior Bank S.A o numerze 77 2490 0005 0000 4530 5580 1050  Wskazany rachunek winien zostać uznany kwotą wadium najpóźniej na 2 dni robocze przed  upływem terminu składania ofert. Oferowana cena za jeden pakiet nie może być niższa niż  cena figurująca jako suma wartości w zestawieniu czyli:

Zespół  Cena brutto:

1. 75426,27 zł
2. 76176,58 zł
3. 74319,57 zł
4. 81798,43 zł
5. 78920,49 zł

RAZEM 386641,34 zł, przy czym cena zawiera VAT zarówno 8% jak tez 23%

Pisemne oferty wraz z potwierdzeniem wpłaty wadium należy składać w Kancelarii Syndyka, ul. Pogodna 36 lok. 11 w Lublinie w terminie do dnia 26 sierpnia 2016r. do godziny 12:00 (decyduje data wpływu). W przypadku złożenia co najmniej dwóch ofert z wpłaconym wadium, syndyk będzie prowadził aukcję, dlatego oferenci proszeni są o obecność podczas otwarcia lub pozostawienie numeru telefonu pod którym w ramach telekonferencji będzie prowadzona aukcja.

Oferent, którego oferta zostanie wybrana zobowiązuje się pod rygorem utraty wadium dokonać w terminie 14 dni od wyboru oferty wpłaty całości ceny (minus wpłacone wadium) na wskazany powyżej rachunek bankowy. Dopiero po wpłacie całości ceny syndyk zobowiązuje się wystawić dokumenty potwierdzające przeniesienie własności ruchomości (faktury VAT).

Dodatkowe informacje pod nr. tel, 726 737 880,  81 479-45-53.